Přehled článků

Dětský karneval

Velkým dnem pro děti se stala sobota 11. března, kdy Základní škola a mateřská škola Jesenice uspořádala v jesenickém KD tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL.

Život ptáků

Na začátku února navštívil děti z naší mateřské školy Zdeněk Burghauser se svými opeřenými kamarády.