Kontaktní údaje

Adresa: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník
  Školní 323
  270 33 Jesenice
  e-mail: konir@zsjesenice.cz
  ID datové schránky: idf27wy
Zřizovatel: město Jesenice, jesenice-ra.cz
Pověřenec: Miroslava Křížová, miroslava.krizova@sms-sluzby.cz, tel.: 605 210 143
IČO: 63804395
Telefon: 724 926 290 - ředitel školy - Mgr. Petr Koníř, konir@zsjesenice.cz
  313 599 286 - ekonomka - p. Milada Kovářová, kovarova@zsjesenice.cz
  602 442 758 - školní jídelna - vedoucí p. Jana Trpáková, jidelna@zsjesenice.cz
  602 442 759 - mateřská škola, Oráčovská 228 - p. Jitka Chvojková, DiS., chvojkova@zsjesenice.cz
  778 452 504 - mateřská škola, Školní 323 - Irena Kotoučová, kotoucova@zsjesenice.cz