Stezka Den Země

24. 04. 2023

Oslava Dne Země

I v naší mateřince se slavil Den Země. Děti si připomněly, jak se třídí odpad, povídaly si o tom, jak by se měly v lese a v přírodě chovat, seznámily se s koloběhem vody a vyrobily si čelenky s planetou. Vše vyvrcholilo stezkou, kde děti po skupinkách na sedmnácti stanovištích plnily úkoly jak znalostní, tak pohybové. Během plnění úkolů i luštily tajenku a na závěr je čekala sladká odměna a medaile.