Vílí show

23. 06. 2022

Po vystoupení dětí a po pasování se ve školce uskutečnila pro děti Vílí show, které přivezly do Jesenice víly Zuzana s Lilinkou. Děti si mohly společně zatančit, zazpívat a nechyběly ani soutěže, jako např. přenášení míčků mezi svými těly ve dvojicích nebo sběr míčků do krabice svými nohami. Všechny děti byly odměněny a na konci se mohly společně s vílami vyfotit. Vystoupení bylo určené i pro děti, které školku nenavštěvují.