Zahrada v přírodním stylu

05. 09. 2015
V únoru 2015 se v areálu mateřské školy začal rodit projekt obnovy zahrady s cílem přiblížit malým dětem formou hry zákonitosti přírody a naučit se ji pozorovat a poznávat.

Dle vypracovaného projektu se začalo s kácením rizikových, případně nevhodně umístěných dřevin u plotu v Oráčovské ulici. U mnoha stromů se ukázalo, že jejich zdravotní stav není dobrý a při pokácení se objevovaly četné dutiny v kmenech stromů nebo začínající hniloba. Následně vybraná stavební firma započala s demolicí původního oplocení z přední strany zahrady. Zatímco jednotlivé kameny ze základu byly uloženy na zahradě, litinová konstrukce plotu byla odvezena k odborné repasi. Po zhotovení nového železobetonového základu začali dělníci zpět osazovat původní žulové kameny, na které byla položena korunka z lícových cihel. Stejné cihly se použily na stavbu nových vchodových sloupků, do kterých byla vsazena obnovená branka se zlatavou slunečnicí. Nově je celé oplocení provedeno v kovářské černi.

Po obnově oplocení se do práce pustila druhá firma, která do zahrady dodala a nainstalovala akátové herní prvky, jež doplnila venkovní zelená učebna a kuchyňka. Mezi jednotlivými naučně výukovými prvky vyniká velká lanová dráha nebo ptačí pozorovatelna. Neméně zajímavý je také motýlí pahorek a nedaleké vodní stoly. Další přírodní úkazy si lze vyzkoušet pomocí zvukové roury nebo i v pavoučí síti a beranidlu. Celou zahradu vhodně doplňují lavičky a informační panely s vyobrazením známých druhů ptáků.

V poslední fázi se do zahrady školky vsadilo 837 keřů, které by postupem času měly zahradu odstínit od okolních ulic. Určitými dominantami zahrady bude také 44 nových stromů. Mezi nimi jsou také ovocné keře (maliník, rybíz, apod.). Dále sadovnické úpravy zahrnovaly i revitalizaci trávníků. Díky menšímu rozsahu prací na opravě oplocení bylo možné revitalizovat větší výměru trávníků.

Celkové náklady oprav činily přibližně 4,4 mil. Kč s tím, že pouze 10% hradí město Jesenice ze svého rozpočtu. Většinu nákladů pokryje dotace z Operačního programu životníprostředí. Slavnostní otevření zahrady se s ohledem na vysazený trávník plánuje na začátek nového školního roku.

Dle podmínek dotace bude zahrada školky sloužit hlavně k výuce malých předškoláků a stejně jako doposud bude zahrada po skončení výuky uzavřena. Využití zahrady veřejností bude limitováno s ohledem na probíhající výuku školky, tj. po domluvě s učitelkami. Dále je třeba mít na paměti, že herní prvky jsou konstruovány pro malé děti, nikoliv pro náctileté. Celkově je tedy zahrada koncipována jako prostor pro výuku a výchovu dětí tak, aby poznávaly přírodu a její zákonitosti a hlavně se naučily přírodu chránit a vnímat jako prostor, ve kterém žijeme nejen my lidé, ale i mnoho různorodých živočichů a rozmanitých rostlin.

Za vedení města  Ing. Jan Polák a Mgr. Danuše Vopatová

Otevření zahrady v přírodním stylu

Slavnostní otevření nově upravené zahrady Mateřské školy Jesenice proběhlo v sobotu 5. 9. 2015 odpoledne. Co vše tomu předcházelo a na co se nyní mohou děti těšit, sdělili přítomným návštěvníkům naše paní ředitelka D. Vopatová, pan starosta J. Polák a paní Anna Poláková. Přestřižením pásky dětmi pak začal pestrý program. Soutěžilo se na různých pohádkových stanovištích, která pro děti připravila Kulturní komise při MěÚ Jesenice spolu s dobrovolníky. Za výkony byly děti odměňovány bonbony a na stanovištích si každý užil i spoustu legrace. Tak třeba se klouzalo na skluzavce, jezdil se slalom na kole, malovalo se na tabuli nebo jste se mohli zhoupnout na houpačce s ježibabou. Bylo zde také stanoviště Centra lesní pedagogiky, kde si příchozí mohli vyzkoušet práci s moderními přístroji lesníka a dozvědět se zajímavosti z oblasti myslivosti, a mnoho dalších lákadel. Na venkovních nástěnkách měli vystavené své výtvarné práce přípravné třídy a prvňáčkové. Kdo na zahradu přišel, ten se určitě nenudil. Mně se tam moc líbilo.

 Napsala Veronika Horvátová, 5. třída

Odkaz na článek v Rakovnickém deníku

Odkaz na další fotky