Novinky

Ošetřovné

2021 27. 2.
Aktuální informace. Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení. https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Stravování

2021 1. 3.
Je možnost odebírat pro děti obědy do jídlonosičů za dotovanou cenu. Obědy je potřeba přihlásit u paní J. Trpákové - tel. č.: 602 442 758.

Určená škola (aktualizace 19. 3.)

2021 28. 2.
Naše škola je určena pro umístění dětí ve věku od 2 do 10 let, které mají rodiče ve vyjmenovaných profesích zde.

Uzavření MŠ

2021 27. 2.

Od 1. 3. je na základě opatření vlády uzavřena MŠ. Děti, které mají povinnou předškolní výuku se budou vzdělávat distanční formou.

Pro bližší informace kontaktujte p. J. Chvojkovou - tel.: 724 911 196, chvojkova@zsjesenice.cz.

MŠ v ZŠ

2020 30. 9.
Od pondělí 5. 10. je provoz MŠ přesunut do ZŠ prvního stupně (žlutá budova). Vchod bude zezadu od kotelny. Pro provoz jsou vyčleněny tři třídy v patře, které jsou odděleny od žáků školy.

Stěhování MŠ

2020 30. 9.
Prosíme o pomoc při stěhování MŠ. Sraz bude v sobotu 3. 10. v 8 hodin u MŠ. Stěhovat se bude nábytek ale i lehké věci (hračky, pomůcky).

Informace k provozu školy

2020 31. 8.
naleznete zde.

Prázdninový provoz

2020 8. 8.

Od 17. 8. 2020 od 6.30 do 16.30 je mateřská škola otevřena. Provoz bude pro všechny děti zahájen ve třídě v ulici Školní. Pokud bude chodit více než deset dětí, budou přesunuti do mateřské školy v ulici Oráčovská.

Bližší informace vám podá p. Chvojková tel.: 724 911 196.

Zahradní slavnost

2020 16. 6.

Zveme všechny děti (nejen předškoláky), rodiče a kamarády na zahradní slavnost 29. 6. 2020 od 15 hodin na zahradě MŠ.