10. lekce předplavecké výuky

23. 11. 2023 | Kategorie: Sport, Plavecký výcvik

23. 11. 2023 byla poslední lekce plavání pro děti spíše hravá. Každý si mohl přinest svou hračku vhodnou do vody, se kterou si v bazéně hrál. Na konci hodiny lektorky celou lekci zhodnotily a pro děti si připravily mokré vysvědčení a malou sladkost za odměnu. Spousta dětí udělala ve vodě pokroky. Některým dětem předplavecký výcvik pomohl k tomu, aby se přestaly bát a některé děti se dokonce naučily plavat. Všechny děti byly moc šikovné a z jejich pokroků máme velkou radost.