Den Země - Sovičky

2. 05. 2024 | Kategorie: Práce žáků

První den tohoto týdne byl zaměřený na svátek Země, děti malovaly maxiomalovánky dle předlohy na dané téma. Jejich úkolem bylo najít správný kousek omalovánky a vymalovat ji tak, jak má být. Také si vyrobily čelenku na hlavu s planetou Zemí.

Další den jsme se věnovali půdě. Děti si zahrály na badatele a v krabici s hlínou hledaly přesný počet schovaných předmětů (klacíky, kamínky a listy). V kroužku jsme si pohrály s Albi tužkou a Globem. Po svačině pak děti vyráběli planetu Zemi a míchali temperové barvičky. Díky potravinářské folii měly naše planety zajímavou strukturu.

Ve čtvrtek jsme se věnovali vzduchu. Procvičili jsme oromotoriku, vyzkoušeli různá dechová cvičení a nakonec si vyrobili horkovzdušné balony pomocí nafukovacích balonků a brček. I tento den jsme se pomocí Albi tužky dozvěděli nové informace, tentokrát týkající se České republiky. 

V pátek jsme dělali pokusy s vodou. Nejprve jsme vytvořili čističku vody pomocí pet flašek, kamínků, písku a filtrů a pak jsme zkoušeli, co se stane s květinami, když je ponoříme do obarvené vody (potravinářské barvivo a inkoust) a do znečištěné ( WC Savo) vody. Výsledek jsme se dozvěděli až v pondělí. Výtvarnou činností na téma voda byla kapka vody ze čtvrtky pokreslená suchými křídami - jak je voda nejen pro přírodu důležitá. V komunitním kroužku jsme si opět hráli s Albi tužkou a Globem. Tentokrát jsme hledali různé vodní plochy na naší planetě Zemi.

Odkaz na krátké video s albi tužkou a Globem: https://youtube.com/shorts/zFvO4oxdPgw?feature=share