Polytechnická výchova v MŠ - průběžně doplňováno

19. 02. 2020

Děti ze třídy SOVIČEK jsou zapojeny do projektu „Polytechnická výchova v MŠ“. Celkem se uskuteční osm setkání (kurzů) s lektory z různých technických odborů v naší školce. Každé z dětí dostalo „Pamětní list“, do kterého si vždy po lekci společně vlepí jednu barevnou samolepku za účast.

První setkání 13. ledna bylo na téma "Všechno létá, co nejen peří má" - Cílem bylo seznámit děti s technikou letectví:

  • Pojem letectví či aviatika zahrnuje létání letadly. V dnešní době, kdy většina letadel je těžších než vzduch, jde o létání letounů a vrtulníků. Společně si sestavily obraz, jak vysoko letadla létají (různě barevné pruhy nad naší zemí). Děti se rozdělily do čtyř skupin. Vybarvily a vystřihly si různé typy letadel a jiných létajících strojů (použití pastelek, fixy či 3D pero). Připravené části (již suché barvy) si sestavily pomocí lepidla a napínáčků (při umísťování letadel si povídaly, jak vysoko různé typy létají, a podle toho je umísťovaly). 
  • Podle prostoru a času doplnily obraz o hvězdičky či mráčky pomocí 3D pera.

Druhé setkání 28. ledna bylo na téma "Cesta kostiček" – Cílem bylo seznámit děti s pojmy nahoru, dolu, doprava a doleva v předmatematických činnostech.

  • V tomto výstupu byla propojena práce s dřevěnými pomůckami a tabletem. Děti pracovaly s dřevěnými kostkami podle zadání interaktivní výukové aplikace v tabletech. Správnost svého řešení si mohly rovněž ihned zkontrolovat v dané aplikaci. Děti kromě polytechnického vzdělání dále rozvíjely prostorovou orientaci, matematické myšlení, informatické myšlení, jemnou motoriku či zrakové vnímání.

Třetí setkání 19. února bylo na téma "Vzduch a voda" - Cílem bylo uvědomit děti, že je kolem nás vzduch, jeho součástí je kyslík, na kterém je závislé všechno živé.

  • Děti si zábavnou formou pomocí bublin z bublifuku, který si samy vyrobily, mohly vytvořit svůj prekoncept o vzduchu a vodě kolem nás.Při přípravě směsi na bubliny (tekuté mýdlo a voda), zjistily, co je experiment, vytvořily si prekoncept o rozpustnosti a změně vlastností vody po přidání jiné tekutiny. Následně si vyrobily vlastní vyfukovátko pomocí 3D pera, kdy se seznámily s novou technologií a svůj výtvor ověřily v praxi – zda vyfukuje bubliny z naší připravené směsi.
  • Následně s paní učitelkou mohly vytvářet vlastní návrhy vyfukovátka, kreslit bubliny (pracovní listy, typy na další práci – Přidáme potravinářské barvivo, foukáme na velký papír; vanička s vodou a brčka, injekční stříkačka).
  • Práce podle instrukcí, nová technologie, jemná motorika, koordinace pohybů, smysly vizuální, hmatové..., trpělivost, uvolnění, společný prožitek, radost z vlastního výtvoru...

Čtvrté setkání 9. března bylo na téma "Zásobovací autíčko" - Cílem bylo děti uvědomit o určitém kódování autíčka, které koné úkoly dle barev ( modrá, zelená, červená).

  • Děti jednoduchým kódováním naplánovaly a sestavily pro zásobovací auto trasu od pěstitele a výrobce do školky a přepravily dané potraviny.
  • Měly možnost získat okamžitou zpětnou vazbu o správnosti svého plánu.
  • Následně s paní učitelkou mohly vytvářet pomocí naučených kódů další trasy a možnosti přepravy, trénovaly se v "logistice" pomocí pracovního listu.