Stezka za skřítkem Podzimníčkem

19. 10. 2021

V úterý se děti z naší mateřinky vydali do lesa hledat skřítka Podzimníčka. Během cesty plnily zadané úkoly, které pro ně připravil a jeho poslední úkolem bylo jej najít. Podzimníčka najít se jim podařilo a navíc poklad v podobě sladké odměny, což vykouzlilo na jejich tvářích blažený úsměv. Počasí bylo krásné, takže si tento výlet všichni velmi užili.