Stezka za skřítkem Podzimníčkem

19. 10. 2021

V úterý se děti z naší mateřinky vydaly do lesa hledat skřítka Podzimníčka. Během cesty plnily zadané úkoly, které pro ně připravil a jeho poslední úkolem bylo jej najít. Podzimníčka se jim najít podařilo a navíc i poklad v podobě sladké odměny, což vykouzlilo na jejich tvářích blažený úsměv. Počasí bylo krásné, takže si tento výlet všichni velmi užili.