Zahradní slavnost

23. 06. 2022

Odpoledne si děti připravily pro rodiče a veřejnost vystoupení na školní zahradě. Každá třída včetně přípravné třídy předvedla krátké vystoupení s hudbou a básničkami a na závěr si všechny třídy společně zazpívaly.